SUBo:s remissvar till Kulturdepartementet

SUBo svarade i maj 2018 på en remiss ang lagändring och ny förordning inför införandet av Riksantikvarieämbetets digitala system för kulturhistorisk information.

Remissvar till Kulturdep maj 2018