Om

SUBo bildades 2014 med syfte att organisera de verksamheter som utför arkeologiska uppdrag runt om i Sverige. Alla verksamheter med minst tre anställda och som bedriver uppdragsarkeologi kan bli ordinarie medlemmar med rösträtt. Verksamheter som bedriver uppdragsarkeologi med färre än tre anställda kan bli observatörsmedlemmar, med rätt att delta på årsmötet och andra aktiviteter som anordnas av SUBo.

SUBo har i dagsläget ett stort antal medlemsföretag, med en volym som motsvarar ca 75% av den totala uppdragsmarknaden. Våra medlemmar spänner över en bred sektor: statlig, landstings- och kommundrivna verksamheter, liksom privata bolag, enskilda stiftelser, kooperativ verksamhet och ideella föreningar. Våra medlemmar arbetar från Norrland till Skåne i söder, med hela bredden av den uppdragsarkeologiska verksamheten och med alla perioder från stenålder till historisk tid.

Ur Stadgar SUBo

§2 Föreningens syfte. Föreningen ska främja svensk uppdragsarkeologi och medlemmarnas villkor för att bedriva uppdragsarkeologi. Vision – Att verka för likvärdiga villkor för uppdragsarkeologin i hela landet.

§3 Föreningens uppgifter.

Föreningen ska för att uppfylla syftet arbeta med att:

  • kommunicera med myndigheter, uppdragsgivare, allmänhet och forskare
  • informera om branschens verksamhet
  • besvara remisser
  • verka för enhetliga förutsättningar för uppdragsarkeologin i landet
  • ta fram etiska regler för medlemsföretag och deras anställda
  • arbeta med kvalitetsfrågor och verka för att medlemmarna håller en jämn och hög kvalitet på sin arkeologiska uppdragsverksamhet
  • verka för att medlemmarna sprider en positiv bild av uppdragsarkeologin, genom att synas i media och förespråka uppdragsarkeologins samhällsnytta