Månadsarkiv: april 2015

Remissvar till de nya föreskrifterna för uppdragsarkeologi

Share

I samband med ändringar av Kulturmiljölagen fick Riksantikvarieämbetet bemyndigande att upprätta verkställighetsföreskrifter för hela kapitel 2. I samband med detta sågs även föreskrifterna för uppdragsarkeologin över. RAÄ har skickat de nya föreskrifterna på remiss för yttrande till berörda parter, däribland SUBo. Styrelsen utarbetade ett förslag till yttrande som sedan skickades ut till samtliga medlemsföretag och detta diskuterades på Årsmötet den 20:e mars. Synpunkter som lyftes fram då arbetades in i den slutgiltiga texten, som finns för nedladdning här.

Remissvar SUBo Verkställighetsföreskrifter KML Kap 2