Månadsarkiv: mars 2015

Nyheter från årsmötet

Share
Deltagare vid SUBo Årsmöte, Stora Sessionssalen, Riksantikvarieämbetet
Deltagare vid SUBo Årsmöte, Stora Sessionssalen, Riksantikvarieämbetet

Årsmötet förlöpte utan något drama, undantaget solförmörkelsen som vi kunde ana genom molnen.  Dagordningen för själva årsmötet avhandlades raskt, Stefan Elgh redovisade styrelsens arbete under 2014 och budgeten inför kommande år. SUBo valde in tre nya ledamöter på lediga poster i styrelsen (alla invalda sitter på 2 år). De nya är Anna Ölund, Upplandsmuseet, Eva Carlsson, Dalarnas Museum och Mats Magnusson, Östergötlands Museum. Protokoll kommer publiceras på Medlemssidan.

Förhandstitt på appen Aktuell Arkeologi
Förhandstitt på appen Aktuell Arkeologi

Efter detta hade vi två informationspunkter från RAÄ: Henrik Summanen och Lars Lundqvist presenterade arbetet med kart-appen Aktuell Arkeologi där utförare ska kunna registrera sina undersökningar och ange vilka som kan ta emot besök och i så fall när. En version ska lanseras redan till sommaren och testas i realtid. Tord Klafver som är projektledare för DAP (digitala arkeologiska undersökningsregistret) presenterade hur arbetet fortskridit och målsättningar de kommande åren. SUBo ska bistå DAP i kartläggning av digital data hos utförare, för att en bedömning kan göras över tidsåtgång och utmaningar vid uppladdningar till ett nationellt register.

Eftermiddagen gick åt till att diskutera och justera det remissvar SUBo skriver till Riksantikvarieämbetets föreslagna nya föreskrifter för uppdragsarkeologi. Vi representerar allt från enmansföretag, till regionala museer, till stora privata och statliga utförare och det är självklart att vi kan ha olika åsikter och prioriteringar. Samtidigt var det uppmuntrande att se hur pass överens vi var på viktiga punkter och att vi ofta inte står särskilt långt ifrån varandra. Enhetliga nationella villkor, rättssäkerhet och att kvalitet måste prioriteras och premieras av länsstyrelserna var återkommande teman.

Ordförande Stefan Elgh, kassör Johan Blidmo och Nils Johansson. Övriga i 2014 år styrelse är Marie Svedin, Johan Anund och Åsa Larsson
Ordförande Stefan Elgh, kassör Johan Blidmo och Nils Johansson. Övriga i 2014 års styrelse är Marie Svedin, Johan Anund och Åsa Larsson

Slutligen diskuterade vi vad styrelsen bör fokusera på under 2015. Att fortsätta samarbeta med RAÄ i DAP-projektet kommer bli en viktig uppgift. Utöver det vill vi undersöka regionala skillnader och hur dessa påverkar utförare, t ex hur våra administrativa uppgifter och omkostnader hanteras av länsstyrelserna, särskilt inom mindre projekt. En arbetsgrupp ska sättas samman och komma med förslag på hur en enkät kan utformas. Vi ska även undersöka i vilka forum och branschevent SUBo skulle kunna medverka under året för att öka kunskapen om uppdragsarkeologi och kulturmiljö.

Om ni har tips, åsikter eller önskemål kring vad SUBo ska jobba med både kort- och långsiktigt, eller vill ansöka om medlemskap, kontakta oss i styrelsen.