Månadsarkiv: januari 2015

Pressmeddelande

Share

SUBo – Den nationella uppdragsarkeologiska branschorganisationen har bildats

Undersökning av stenålderslokal i Kanaljorden, Motala, invid Göta Kanal. Foto: Fredrik Hallgren, Stiftelsen Kulturmiljövård (KM)
Undersökning av stenålderslokal i Kanaljorden, Motala, invid Göta Kanal. Foto: Fredrik Hallgren, Stiftelsen Kulturmiljövård (KM)

Pressmeddelande 2015-02-02

För ca 25 år sedan genomfördes nästan all uppdragsarkeologi i offentlig regi. Idag är det en starkt konkurrensutsatt verksamhet med anbudsupphandlingar av de större uppdragen. Detta har lett till att det både regionalt och mellan olika typer av verksamheter har utvecklats skillnader. Behovet av en organisation som verkar som en samlande kraft för svensk uppdragsarkeologi har därför funnits under en längre tid.

Vid ett möte den 31 januari 2014 beslutade ett antal arkeologiska uppdragsföretag att en sådan organisation skulle bildas. SUBo ska verka för att skapa enhetliga förutsättningar för uppdragsarkeologin, samt att lyfta fram kulturmiljöarbetets positiva bidrag till samhället i stort.

Stenyxa i original och avritad. Foto: Murberget Länsmuseet Västernorrland
Stenyxa i original och avritad. Foto: Murberget Länsmuseet Västernorrland

SUBo organiserar i dagsläget 16 medlemsföretag, med en volym som motsvarar ca 75% av den totala uppdragsmarknaden.

SUBos medlemmar spänner över en bred sektor. Vi organiserar statlig, landstings- och kommundrivna verk-samheter, privata bolag, enskilda stiftelser, kooperativ verksamhet och ideella föreningar. Våra medlemmar arbetar från Norrland i norr till Skåne i söder med hela bredden av den uppdragsarkeologiska verksamheten och med alla tidsperioder.